Correct gebruik maken van uw mailbox

E-mail is niet iets dat u met iedereen wilt delen. Tevens wilt u geen belangrijke e-mails kwijtraken. Hieronder vindt u enkele tips om veilig met uw e-mail om te gaan.

Ga zorgvuldig om met uw wachtwoord

Geef uw wachtwoord niet zomaar door aan anderen. Als u het wachtwoord moet opschrijven, bewaar het dan op een veilige plek. Let tevens op waar u uw wachtwoord intypt. Onveilige computers kunnen uw wachtwoord ongewenst opslaan.

Geen belangrijke gegevens bewaren

Het is nooit volledig uit te sluiten dat iemand uw wachtwoord achterhaalt of anderszins toegang krijgt tot uw e-mailaccount. Zorg dat er geen belangrijke gegens in uw mailbox staan.
Belangrijke gegevens horen op een veilige offline locatie.

Archiveren

Als uw oude e-mailcorrespondentie belangrijk is voor uw organisatie, zorg dan dat u periodiek backups maakt en deze zorgvuldig bewaart. De gebackupte correspondentie kunt u dan veilig verwijderen uit uw account.

Belangrijke data bewaren en backuppen