Via gmail uw mails ontvangen en versturen

Als u gebruik maakt van shared webhosting of een VPS met bijvoorbeeld DirectAdmin, kunt u gemakkelijk e-mailadressen aanmaken. U kunt deze e-mailadressen op verschillende wijzen benaderen. Bijvoorbeeld via een e-mailclient of via webmail-diensten. Voor gebruikers die het liefst corresponderen via webmail van Gmail
(en dit graag ook zo willen houden), biedt Gmail de mogelijkheid om e-mailadressen behorend bij andere domeinnamen dan gmail.com te gebruiken. U kunt met deze optie zowel berichten ontvangen als versturen.

Onderstaande link brengt u naar het relevante help-item van Gmail:
berichten ophalen van andere e-mailaccounts

U kunt tijdens het instellen kiezen of u de uitgaande server van Gmail of een eigen server wilt gebruiken voor het verzenden van e-mailberichten. Wij raden u aan om de uitgaande server te kiezen die bij uw e-mailaccount hoort
(bijv. mail.rimote.com).

Controleer na het instellen altijd of u succesvol berichten kunt versturen en ontvangen.
Gebruik hiervoor bij voorkeur een ander adres dan het Gmail-adres.

Meer informatie:
Een aangepast adres in het veld 'Van:' toevoegen
Beveiligde poorten mailservers shared webhosting