CPU in de cloud

In de Rimote Cloud mag een VPS alle beschikbare rekenkracht (alle CPU-cores) van de hardwarenode benutten.
Dat maakt de virtuele servers erg snel. U bent immers niet beperkt tot een enkele CPU-core.

Eerlijke verdeling

Als er een tekort aan CPU-rekenkracht is, wordt de rekenkracht verdeeld tussen alle virtuele servers. Een grotere VPS zal in dat geval evenredig meer CPU-tijd krijgen dan een kleinere VPS.

Voorbeeld:
Een hardwarenode heeft vier virtuele servers draaien. De eerste is een kleine VPS met maar 128 MB RAM. De tweede en derde VPS hebben 512 MB RAM. De laatste en grootse VPS heeft 2048 MB RAM. Het totaal aan gereserveerd RAM is dus 3200 MB.

Als er een gebrek aan CPU-rekenkracht is, krijgt de grootste VPS 2048 / 3200 = 64% van de CPU-tijd. De twee grote en de kleine krijgen respectievelijk (2x) 16% en 4% CPU tijd. Een grotere VPS betekent dus meer zekerheid aangaande beschikbare CPU tijd. Elke VPS heeft echter altijd een minimum aan CPU-tijd.

Wat moet ik doen als ik een grootverbruiker ben?

Als u op elk moment een erg grote hoeveelheid CPU-kracht ter beschikking dient te hebben kunt u het beste contact met ons opnemen. Wij zullen met u een gepaste oplossing zoeken in de vorm van bijvoorbeeld een virtual dedicated server of een private cloud. Wij kunnen desgewenst de hardware aanpassen aan uw behoeften.

Hoe doen andere cloud hosting providers dit?

De meeste cloud providers bieden zogenaamde CPU-cores aan (eventueel virtueel). Hoe groter de VPS hoe meer cores. Een nadeel hiervan is dat een VPS nooit alle beschikbare rekenkracht kan benutten, terwijl er vaak wel nog rekenkracht beschikbaar is. Uitvoeren van programma's duurt daarom vaak langer dan nodig. Een bijkomende complexiteit is het aantal GHz dat een CPU-core biedt. Dit lijkt een indruk van de rekenkracht te geven, maar in werkelijkheid zegt het niet veel. Een CPU met minder GHz kan sneller zijn dan een CPU met meer MHz.