Bestanden wijzigen of lezen met Linux

Met Linux is het mogelijk om in de commandline de inhoud van bestanden te lezen en/of te wijzigen. Op deze pagina vindt u een korte handleiding hoe dit werkt. Om in de commandline te komen dient u eerst verbinding te maken met uw virtuele server door in te loggen via SSH.

Bestanden lezen met cat

Met het commando cat kunt u de inhoud van bestanden in één keer in de commandline te zien krijgen. Dit is vooral handig als u een wat kleiner bestand wilt bekijken.

Bestanden lezen met tail

Met het commando tail kunt u de laatste regels van een bestand bekijken. Net als met cat wordt de inhoud van het bestand rechtsstreeks in de commandline weergegeven. Standaard worden er maximaal tien regels weergegeven (of minder, afhankelijk van hoe groot het bestand is).

U kunt met tail ook zelf aangeven hoeveel regels vanaf het einde u wilt zien, met de parameter n:

Bestanden wijzigen met vim

Één van de bekendste command line editors is vim. Deze is meestal standaard geïnstalleerd op uw server. U opent op deze manier een bestand in vim:

Bestanden wijzigen en lezen met Linux - vim

Let op: standaard opent vim een bestand in command-mode. Dit betekent dat u nog niet kunt typen: bepaalde toetsen zoals "d" en "j" worden dan niet geïnterpreteerd als letters maar als commando's. Om te kunnen typen moet u eerst het commando "i" geven, zo komt u in de insert-mode. Er verschijnt dan linksonder de tekst -- INSERT --

Als u alle gewenste wijzigingen heeft toegepast kunt u het bestand opslaan door eerst met ESC uit de insert-mode en terug naar de command-mode te gaan en dan het commando :w in te typen. U kunt het bestand afsluiten door het commando :q in te typen. Als u het bestand nog niet had opgeslagen krijgt u een waarschuwing in beeld. U kunt het gewijzigde bestand afsluiten zonder op te slaan met het commando :q!

Bestanden wijzigen met nano

Een andere bekende command line editor is nano. Als deze is geïnstalleerd op uw server kunt u op deze manier een bestanden openen in nano:

Bestanden wijzigen en lezen met Linux - editor

Het gebruik van nano wijst zich grotendeels vanzelf. U kunt gelijk beginnen met typen, in tegenstelling tot vim. Alle commando's die u kunt uitvoeren zijn te allen tijde zichtbaar onderaan het scherm. Om een commando uit te voeren in nano dient u eerst CTRL in te drukken en daarna de letter die overeenkomt met het gewenste commando.

Om uw wijzigingen op te slaan heeft u het commando WriteOut nodig, die roept u aan met CTRL + O. Om nano af te sluiten heeft u het commando Exit (CTRL + X) nodig. In het geval dat u wijzigingen hebt gedaan die nog niet zijn opgeslagen zal nano u vragen om deze alsnog op te slaan.