Bestanden vinden op een VPS

Snel bestanden vinden kan met 'locate'. Voordat men 'locate' kan gebruiken, dient eerst de database met bestanden aangemaakt te worden:

# updatedb

Vervolgens kan een bestand gezocht worden. Bijvoorbeeld:

# locate apt