Correct instellen van /etc/apt/sources.list op Debian

Om goed gebruik te kunnen maken van de Aptitude package manager van Debian dient het bestand /etc/apt/sources.list correct te hebben ingesteld. Aptitude gebruikt dit bestand namelijk om te achterhalen van welke versie van Debian hij software moet downloaden en installeren. Dit is een zeer belangrijke instelling om ervoor zorg te dragen dat u een stabiele Debian server krijgt.

Basis-installatie sources.list

Op het moment van schrijven is Debian Squeeze de nieuwste versie van Debian. Hieronder vindt u een korte instructie hoe u /etc/apt/sources.list kunt instellen zodat het altijd software downloadt en installeert van de nieuwste en stabielste versie van Squeeze.

# echo -e "# Squeeze main-repository\ndeb http://ftp.nl.debian.org/debian squeeze main\n\n# Squeeze security-repository\ndeb http://security.debian.org/ squeeze/updates main\n\n# Squeeze update-repository\ndeb http://ftp.nl.debian.org/debian squeeze-updates main" > /etc/apt/sources.list

Nadat u dit heeft gedaan dient u Aptitude bij te werken:

U bent klaar. U kunt nu software installeren op Debian.

Sources.list aanpassen voor gevorderden

Een repository is een online database met daarin softwarepakketten. U kunt meerdere repositories instellen. In /etc/apt/sources.list worden de links naar Aptitude repositories opgeslagen. Wij hebben bij het installeren van uw VPS de main packages repository ingesteld.

De pakket-zoekfunctie geeft wellicht aan dat de door u gewenste software of versie in een andere repository zit dan de standaard geinstalleerde main packages repository. Ook zijn er onofficiële repositories die u zelf toe kunt voegen.

Zelf sources.list wijzigen:

Met CTRL-X kunt u de editor verlaten. Er wordt gevraagd of u de wijzigingen wilt opslaan.
U kunt antwoord geven door y of n in te typen, gevolgd door ENTER.

Repositories en servers
De officiele Debian repositories staan op honderden servers over de hele wereld. Met netselect-apt kunt u automatisch een sources.list bestand maken waarin de voor u snelste servers in staan vermeld:

U kunt nu zelf veranderingen aanbrengen. Wilt u bijvoorbeeld de contrib repositories niet gebruiken, kunt u dit woord verwijderen. Als u de non-free repository wil gebruiken, voegt u dit woord toe. Er zijn ook een aantal andere repositories die u toe kunt voegen zoals bijvoorbeeld de Debian backports-repository.

Als u klaar bent met het aanpassen van sources.list, kunt u de huidige versie vervangen door de nieuwe: