debian sources.list kernel.org offline

Op woensdag 7 september is kernel.org tijdelijk offline gegaan.
Veel van onze virtuele servers hebben een Nederlandse mirror via deze domeinnaam in /etc/apt/sources.list staan. Hierdoor werkt het updaten en installeren van software niet meer naar behoren.

/etc/apt/sources.list wijzigen

Door onderstaande commando's uit te voeren kan het probleem verholpen worden:

Voor Squeeze (Debian 6)
# echo -e "# Squeeze main-repository\ndeb http://ftp.nl.debian.org/debian squeeze main\n\n# Squeeze security-repository\ndeb http://security.debian.org/ squeeze/updates main\n\n# Squeeze update-repository\ndeb http://ftp.nl.debian.org/debian squeeze-updates main" > /etc/apt/sources.list
# apt-get update

Voor Lenny (Debian 5)
# echo -e "deb http://ftp.nl.debian.org/debian/ lenny main\ndeb http://security.debian.org/ lenny/updates main\ndeb http://volatile.debian.org/debian-volatile lenny/volatile main" > /etc/apt/sources.list
# apt-get update