Exim4 smarthost

Voor een server is mailen onontbeerlijk. U wilt immers op de hoogte gehouden worden van de status van de server. Soms moeten ook applicaties op de server mailen.

De gemakkelijkste manier om te mailen is het gebruik van een zogenaamde 'smarthost'. De server verstuurt dan zelf de mails niet naar de eindbestemming, maar stuurt ze door naar een externe mailserver. Net als een mailclient dat doet.

Voordelen smarthost

Het grote voordeel van een smarthost gebruiken is dat het beheer van mailboxen en DNS-instellingen (waaronder SPF-records) op een speciaal daarvoor bedoelde server draait. Dat scheelt veel handmatige configuratie en biedt gebruiksvriendelijke beheermogelijkheden.

Smarthost instellen

Eerst moet u een e-mailadres aanmaken op uw mailserver. De accountgegevens van dit mailadres voert u in onderstaande stappen in op de server.

Installatie op Debian
Op Debian installeren wij standaad Exim4. Mocht dit toch niet aanwezig zijn, kunt u Exim als volgt installeren:
# apt-get update
# apt-get install exim4

Configuratie op Debian
# dpkg-reconfigure exim4-config
Kies "mail sent by smarthost; no local mail" en geef antwoord op alle vragen.

Wachtwoord instellen
# echo "*:gebruikersnaam:wachtwoord" > /etc/exim4/passwd.client
# chown root:Debian-exim /etc/exim4/passwd.client && chmod 640 /etc/exim4/passwd.client

Testen
# echo "test" | mail -r e-mailadres -s "Onderwerp testmail" e-mailadres(ontvanger)

Problemen verhelpen

Sommige mailservers accepteren het versturen vanaf andere adressen dan de account zelf niet. Daarom de -r operator. Hiermee kan de afzender bepaald worden. In bijvoorbeeld PHP dient de mailheader From expliciet genoemd te worden.

Een ander probleem kan zijn dat Exim weigert zonder SSL beveiliging wachtwoorden te versturen. Dit is op zich erg goed en wij raden dan ook aan SSL aan te zetten op de SMTP-server. Wilt u dit toch omzeilen kan dit als volgt:

# echo "AUTH_CLIENT_ALLOW_NOTLS_PASSWORDS = true" > /etc/exim4/exim4.conf.localmacros