Wat is IaaS?

IaaS is een afkorting voor Infrastructure as a Service. Deze vorm van hosting maakt het mogelijk om snel en eenvoudig hardware onderdelen (infrastructuur) te bestellen en zelf te bepalen wat er op deze infrastructuur geïnstalleerd wordt.

Vaak wordt IaaS aangeboden via een webinterface die gekoppeld is aan een geautomatiseerd systeem voor de oplevering. Het lijkt daarin erg op PaaS. Het wezenlijke verschil is dat PaaS werkt met virtuele servers en IaaS zich meer richt op dedicated infrastructuur.

De vage grens tussen IaaS en PaaS

PaaS kan echter ook schalen op zodanig grote schaal dat een virtuele server één dedicated machine bedekt. Het verschil met IaaS wordt dan vaag. Ook de vraag of bij IaaS de geleverde infrastructuur zelf in de vorm van een server cloud aangeboden dient te worden is interessant. De grens tussen PaaS en IaaS vervaagt in het geval van bevestigend antwoord namelijk al snel.

Er kan ook gezegd worden dat grootverbruikers van PaaS automatisch, en vaak ongemerkt, ook IaaS diensten afnemen. In een goed vormgegeven PaaS oplossing zou IaaS een verweven onderdeel moeten zijn. De afnemer hoeft hier niets van te merken.

<< Wat is PaaS?

Wat is cloud hosting?