Wat is SaaS?

De meest voorkomende vorm van cloud hosting is Saas (Software as a Service). SaaS betekent dat de software die benodigd is voor dataverwerking reeds geïnstalleerd is en gehost aangeboden wordt. Men hoeft alleen data (webfiles en eventueel databases) up te loaden waarna de dienst direct beschikbaar is.

Shared hosting

Het traditionele shared hosting bezit op het eerste oog al deze eigenschappen. Het uploaden van bestanden en eventueel een database is voldoende om een website of andere webapplicatie werkend te krijgen. Het beheer en onderhoud van het besturingssysteem en de softwareonderdelen hoeft de klant evenmin zelf uit te voeren.

Wat ons betreft maakt dit shared hosting nog niet tot een cloud oplossing. Er dient een extra component te zijn die de dienst onderscheid van het traditionele model. Anders voegt de term cloud, afgezien van een marketing element, immers niets toe. Ook hier kijken we weer terug naar de wolk als metafoor voor internet-infrastructuur.

Een server cloud

Een mogelijk element dat een dienst tot een cloud hosting dienst kan maken is dat de aangeboden diensten draaien op een server cloud. De hoge beschikbaarheid van de server cloud is een zeer waardevol voordeel dat doorwerkt tot de aangeboden dienst. De gebruiker hoeft zelf geen redundante opstellingen te realiseren maar kan direct profiteren van hoge beschikbaarheid.

Ook het backuppen kan vaker, de backups kunnen langer bewaard worden en bij problemen gemakkelijker teruggezet worden. Als het goed is kan ook de aanbieder van de shared hosting dienst beter pieken opvangen door zijn gehele omgeving te verplaatsen naar krachtigere hardware. Bij een algehele storing of succesvolle hackpoging zijn de gevolgen beter te controleren en sneller op te lossen.

Of een server cloud een 'verplicht' onderdeel is van cloud hosting zal nog nader besproken worden. Het is in elk geval een waardevolle toevoeging. Wij vinden dan ook dat een server cloud een must is voor elke vorm van betrouwbare hosting.

Cloud computing

Cloud computing is ook een mogelijke component die iets tot een cloud dienst kan maken. Cloud computing betekent dat meerdere servers gezamenlijk één enkele taak of een enkel doel uitvoeren. Dit in tegenstelling tot een server cloud die meerdere servers laat samenwerken om een veelheid aan taken uit te kunnen voeren

Een veel voorkomende vorm van cloud computing in relatie tot cloud hosting is het aanbieden van een CDN (content delivery network) in combinatie met een cluster aan database-servers en webservers. Een proxyserver zorgt er voor dat de enorme capaciteit van de achterliggende web- en database-servers wordt gecombineerd. De buitenwereld ervaart deze opstelling als één gigantische server. De klant kan een webapplicatie uploaden in dit cloud computing netwerkt waarna de applicatie direct aangeboden kan worden.

Voordelen
Vanwege het cloud computing onderdeel is de capaciteit schaalbaar. Een afnemer kan zo in zeer korte tijd een webapplicatie laten hosten voor een enorme hoeveelheid gebruikers. Het zelf oprichten van een dergelijke cloud computing omgeving zou veel kennis, tijd en geld vergen. Door de toegankelijkheid en schaalbaarheid van deze dienst kunnen de kosten laag gehouden worden. Ook het beheer is iets dat volledig bij de aanbieder ligt.

Nadelen
Veel afnemers hebben geen belang bij zo een grote hoeveeleheid aan capaciteit. Vaak is een virtuele server die draait op een betrouwbare server cloud voldoende. Er worden ook vraagtekens gesteld bij de veiligheid. De bestanden worden opgeslagen samen met bestanden van andere klanten. De beveiliging kan hierdoor lager zijn dan met een eigen server. Een ander en wellicht belangrijkste nadeel kan zijn dat men de ontwikkeling van de applicaties moet afstemmen op de omgeving in plaats van dat de omgeving zich aanpast aan de eisen en wensen van de gebruiker. Dit druist volledig in tegen de priciepes van locatie- en apparaat-onafhankelijkheid. Al snel is met afhankelijk van een omgeving die slechts een enkele leverancier kan aanbieden (vendor lock-in).

Op maat
Een op maat oplossing kan soelaas bieden tegen veel nadelen van een bulk Saas-oplossing. In eerste instantie zullen de kosten wel hoger zijn. Soms is dit bij onzekere projecten niet gewenst. De omgeving zal echter zeer goed aansluiten bij de eisen en wensen van de afnemer. Op de lange termijn zijn de kosten vaak zelfs lager en is de veiligheid vaak beter gewaarborgd. Een voorwaarde voor een succesvol project op maat is dat men een professionele en eerlijke partij moet vinden die ook op de lange termijn van dienst kan zijn zonder dat er teveel afhankelijkheid gecreeëerd wordt.

Misverstanden

Een veel voorkomend misverstand is dat cloud computing gerealiseerd zou worden door meerdere servers te koppellen zodat er één grote server ontstaat. Dit is technisch gezien onmogelijk en pertinent onjuist. Het is hooguit een bruikbare metafoor om uit te leggen waar het resultaat op lijkt.

Wat wel mogelijk is, is het creären van een serverplatform dat gebruik maakt van de capaciteit die alle servers gezamenlijk bieden (zie CDN, servercluster en proxy voorbeeld hierboven). Er is altijd een distributiemechanisme aanwezig (bijvoorbeeld de proxy-server) dat niet standaard op computers aanwezig is. Vanwege dit distributiemechanisme is cloud computing altijd afgestemd op een bepaalde vorm van gebruik. Standaard besturingssystemen die wat betreft capaciteit eindeloos uit te breiden zijn bestaan niet in bruikbare vorm.

Een tweede misverstand is dat cloud computing altijd op een server cloud moet draaien. Het vrijelijk bewegen van data en software binnen een groep servers is vaak niet noodzakelijk. Bij cloud computing is de data en software vaak redundant aanwezig zodat verplaatsing wegens het ontstaan van storingen niet noodzakelijk is. Cloud computing toepassen op een server cloud blijft echter een verstandige keuze die in de meeste gevallen ook gemaakt wordt.

Een laatste misverstand is denken dat cloud hosting altijd gepaard moet gaan met cloud computing. Dat is zeker niet zo. Cloud hosting heeft soms helemaal geen baat bij cloud computing. Het hangt sterk af van de eisen en wensen van een afnemer of cloud computing een verstandige keuze is. De hoge beschikbaarheid, zelfredzaamheid en flexibiliteit van een cloud kan ook zonder cloud computing van groot belang zijn.

Wanneer is iets SaaS?

Als de dienst naar de afnemer toe een cloud dienst is (onafhankelijkheid van locatie en apparaat), hij hoeft zelf de software niet te installeren of te beheren en er is iets substantieels toegevoegd aan het traditionele hosting model kan er sprake zijn van cloud hosting. Mogelijke toevoegingen zijn het toevoegen van o.a. extra betrouwbaarheid via een server cloud en/of het gebruik maken van cloud computing.

<< Cloud Hosting Wat is PaaS? >>

Wat is cloud hosting?