Algemene voorwaarden
en aanvullende voorwaarden

Wij vinden het van groot belang dat de voorwaarden waaronder onze klanten overeenkomsten sluiten bekend zijn en goed begrepen worden. Mocht ondanks de hier verstrekte informatie nog onduidelijkheid bestaan over de inhoud en/of strekking van de voorwaarden, vragen wij u contact met ons op te nemen voor nadere uitleg.

Voorwaarden en toepasselijkheid

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten.
Daarnaast zijn er de volgende aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op:


Een belangrijk doel van de voorwaarden is het uiteenzetten wat tussen klanten en Rimote verwacht mag worden.
Een samenvatting van de belangrijkste aspecten vindt u in de volgende paragraaf.
Wij raden u echter ook aan om bovenstaande documenten te lezen.

Naast de algemene voorwaarden en de toepasselijke aanvullende voorwaarden kunnen ook expliciet nadere voorwaarden en/of afspraken overeengekomen zijn.

Wat mogen klanten van Rimote verwachten?

Rimote is meer dan zes jaar actief in de ICT-sector. In deze periode hebben wij op een zeer breed gebied vergaande kennis verworven. Wij gaan tot het uiterste om onze kennis en ervaring in te zetten voor onze klanten.
Service en eerlijke prijsstelling staan daarbij centraal. Onze klanttevredenheid is dan ook boven de 99%.

Dankzij deze hoge tevredenheid hoeven wij klanten niet krampachtig aan ons te binden.
Klanten mogen nagenoeg alle abonnementsdiensten (Shared hosting en virtuele servers) per direct
en zonder opgaaf van reden opzeggen. Teveel betaald geld wordt automatisch teruggestort.

Verwacht dus kwaliteit, uitstekende service, eerlijke prijsstelling en een hoge mate van vrijblijvendheid.

Vanwege inkoopvoorwaarden waar wij aan gebonden zijn of een groot aanschafkapitaal geldt voor onderstaande diensten geen restitutie:

Domeinnamen hebben een vaste looptijd welke vermeld wordt in de webshop.
Voor de overige twee diensten wordt de looptijd in overleg met de klant bepaald.

Aansprakelijkheid

Het internet biedt met haar globale karakter haast eindeloze mogelijkheden maar is tegelijkertijd een plek van constante verandering en reële veiligheidsrisico's. Wij proberen hier zoveel mogelijk rekening mee te houden door ons vergaand in te spannen om klanten te behoeden voor gevaren zonder ze daarbij nieuwe ontwikkelingen te onthouden.

Vanwege het hiervoor beschreven karakter van het internet en de noodzaak om prijstechnisch te kunnen concurreren kunnen wij zonder specifieke aanvullende afspraken niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade.
Alle overeenkomsten met Rimote zijn, tenzij expliciet anders overeengekomen, inspanningsverbintenissen en geen resultaatverbintenissen. Daar tegenover staat natuurlijk de vrijblijvendheid die de klant geniet.

Extra zekerheid

Is onze klanttevredenheid onvoldoende waarborg voor u of uw organisatie? U kunt dan garanties in overleg met ons vastleggen door middel van een SLA (Service Level Agreement).

Wat verwacht Rimote van haar klanten?

Klanten dienen zich te houden aan (inter)nationale wet- en regelgeving. Daarnaast verwachten wij dat een klant zijn contactgegevens up to date houdt, hij op tijd betaalt, dat onveilige software wordt gemeden en dat de gebruikte software op onze shared hosting-omgeving up to date gehouden wordt (bijv. Joomla! en WordPress). Met het laatste helpen wij u natuurlijk graag.

Privacyverklaring

Lees onze volledige privacyverklaring.

Geschillen

In het geval van een geschil aangaande vermeende illegale content aangeboden door klanten volgen wij in eerste instantie de Gedragscode Notice-and-Takedown (pdf, 1,3 MB). Mocht Rimote schade lopen of bestaat er een reële kans dat dit zal gebeuren, behoudt Rimote het recht per direct desbetreffende diensten stop te zetten. Onze juridische kennis is echter afdoende om te voorkomen dat wij lukraak content verwijderen. Wij staan achter onze klanten.