Privacyverklaring

Rimote Media V.O.F.
Steentilkade 4-A
9713GB GRONINGEN
vragen@rimote.nl
+31 50 763 04 07
rimote.nl

Rimote respecteert en beschermt de privacy van haar klanten en/of gebruikers van haar online diensten. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe wij omgaan met persoonsgegevens die wij via in het kader van onze bedrijfsvoering verwerken.

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:

– Het uitvoeren van de overeenkomst of het voorafgaande offertetraject.
– Het namens u registreren van een domeinnaam.
– Om vragen te beantwoorden over onze producten en diensten.
– Het versturen van e-mailberichten naar onze klanten van allerlei aard.
– Periodieke mailings met mededelingen en/of aanbiedingen.
– Het bijhouden van statistieken over bezoeken aan onze website of gerelateerde webservers.
– Het ontvangen van betalingen voor de ons geleverde producten en diensten.

NIEUWSBRIEF

Periodiek versturen wij onze klanten een mailing. Hierin doen wij mededelingen en/of aanbiedingen. U heeft altijd de mogelijkheid om zich hiervoor af te melden. Het kan dan nog steeds voorkomen dat we u een e-mailbericht sturen in het kader van vragen over onze diensten, gepland onderhoud, facturatie, aanmaningen of overleg in het kader van een opdracht die we voor u uitvoeren.

MIJN RIMOTE

Via het online klantenpaneel Mijn Rimote kunt u behalve uw facturen ook informatie vinden over de door u afgenomen diensten en te allen tijde uw persoonsgegevens inzien en/of wijzigen, waarop u recht heeft.

DOMEINNAAMREGISTRATIES

Rimote zal uw persoonsgegevens altijd vertrouwelijk behandelen en nooit openbaren of doorverkopen. Helaas kunnen wij niet voorkomen dat wanneer u een domeinnaam registreert enkele van uw persoonsgegevens online op te vragen zijn in het openbare WHOIS register. Het gaat dan om uw naam, uw adresgegevens en e-mailadres + telefoonnummer. Deze gegevens delen wij met de registrar die opereert als beheerder van de desbetreffende Top Level Domain, oftewel de domeinnaamextensie zoals .nl, .com, .org, etc.

Indien u hier niet op zit te wachten raden wij aan om wanneer mogelijk enkel domeinnamen te registreren als rechtspersoon in plaats van als natuurlijk persoon, met een ander vestigingsadres dan uw woonadres en zakelijke contactgegevens.

WEBHOSTING

Wanneer u bij Rimote een hostingpakket afneemt huurt u opslagruimte op onze servers. U bent op grond van de EU richtlijn inzake elektronische handel zelf verantwoordelijk voor het correct verwerken van persoonsgegevens die in uw hostingpakket worden opgeslagen, bijvoorbeeld in e-mailboxen of databases.

COOKIES

Wij gebruiken uitsluitend zogeheten “technische en functionele cookies”. Dat wil zeggen dat wij enkel cookies inzetten om een beveiligde loginsessie met onze webapplicaties zoals Mijn Rimote mogelijk te maken en uw voorkeursinstellingen op te slaan om onze website te optimaliseren. Cookies om uw gedrag te analyseren of te profileren zetten wij uit principe niet in. Wij geloven niet in het nut van het “bespioneren” van onze website gebruikers op deze manier en respecteren in dezen uw privacy ten zeerste.

GOOGLE ANALYTICS

Wij gebruiken Google Analytics om bezoekersstatistieken bij te houden. Hiervoor hebben wij een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten. We hebben maatregelen genomen om te zorgen dat Google uw persoonsgegevens anonimiseert, door o.a. het laatste octet van uw IP-adres te maskeren. Verder hebben wij aangegeven dat Google de verkregen informatie niet mag delen met derden. Tevens gebruiken wij Google-diensten niet in combinatie met de Google Analytics-cookies.

MOLLIE

Wij gebruiken Mollie als betaaldienstverlener. Dit betekent dat wij met deze partij enkele van uw gegevens delen. Dit is noodzakelijk voor het verwerken van betalingen aan ons, door u verricht via Mollie. Dit betreft uitsluitend financiële gegevens voor zover deze relevant zijn voor de transactie. Dit betreft dan met name een IBAN rekening nummer en/of naam rekeninghouder.

VEILIGHEID

Wij besteden veel aandacht aan veiligheid en de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij nemen passende maatregelen, zoals het altijd toepassen van beveiligde VPN- en HTTPS-verbindingen en de inzet van de meest moderne vormen van cryptografie, om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

UW RECHTEN EN BEWAARTERMIJNEN

Wanneer u uw recht op inzage, wijziging, verwijdering of het “vergeten” van uw persoonsgegevens wilt uitoefenen kunt u hiertoe een verzoek indienen door ons een bericht te versturen via Mijn Rimote. Zo weten we gelijk dat u het bent en niemand anders.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn Mijn Rimote te bereiken kunt u uw verzoek sturen naar vragen@rimote.nl. Wij vragen u dan om ook uw actuele ip-adres en een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Houd er rekening mee dat wij sommige gegevens op grond van regelgeving verplicht zijn voor langere tijd te bewaren. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk. Wat het voeren van een financiële administratie betreft zijn we als aanbieder van telecommunicatiediensten wettelijk verplicht bepaalde gegevens 10 jaar te bewaren.

 

Mijn Rimote

Bent u al klant van Rimote? U kunt dan inloggen in Mijn Rimote. Hier kunt u o.a. alle informatie over uw abonnementen bekijken, facturen inzien en betalingen doen. Tevens kunt u heel makkelijk via Mijn Rimote ons een vraag stellen.

Wie is Rimote

Rimote is een full-service internetbureau uit Groningen met een groot team aan internet professionals, opgericht in 2005. Zoekt u een ervaren ICT-partij om uw idee voor een website of webapplicatie uit te voeren? U kunt altijd een vrijblijvend gesprek aanvragen om de mogelijkheden te bespreken. De koffie staat klaar!

Uw domeinnaam nog vrij?

Volg ons ook op social media

Meer weten of eens langs komen?

Bel of mail voor een afspraak

Bezoekadres

Rimote
Herestraat 106
9711 LM Groningen

Telefoon

050 - 763 04 07
(ma-vr 9:00 tot 18:00)

06 - 43 887 949
(24/7 storingsnummer)

Postadres

Rimote
Pioenstraat 194
9713 XX Groningen