Wat is cloud hosting?

De laatste jaren wordt cloud hosting steeds vaker genoemd. Maar wat cloud hosting precies is, valt niet eenvoudig te benoemen. Wezenlijk verschillende diensten worden onder de noemer cloud hosting aangeboden. Deze grote onduidelijkheid bij zowel aanbieders als afnemers heeft geleid tot veel discussie over wat cloud hosting is.

Ook wij kunnen in dit artikel niet een exacte definitie geven van cloud hosting. Wel kunnen we als ervaren hoster en webontwikkelaar een groot deel van de onduidelijkheid wegnemen door onze visie uiteen te zetten. Niet iedereen zal het eens zijn met de stellingen die gemaakt worden in dit artikel. Wij hopen echter een bijdrage te leveren aan de discussie met als doel de term cloud hosting bruikbaarder te maken.

Cloud hosting in grote lijnen

Cloud hosting kan op zeer voorzichtige wijze omschreven worden als een verzamelterm voor een aantal hosting gerelateerde diensten (oplossingen). Deze oplossingen bestaan vaak al decennia. De verschillende technieken waar cloud hosting mee in verband staan zijn dan ook absoluut niet nieuw. In het verleden was het opzetten van deze oplossingen echter zeer kostbaar maatwerk. Door recente ontwikkelingen zijn deze 'cloud oplossingen' inmiddels wel een stuk betaalbaarder en toegankelijker geworden.

Slechts een marketingterm?

Er wordt vaak gezegd dat marketeers de term cloud hosting bedacht hebben. Dat zou zomaar kunnen. Een 'nieuw product' kan immers de verkoop aanzienlijk doen stijgen. Zeker in een markt waarin afnemers steeds op zoek zijn naar innovatie en kostenbeheersing om zo hun concurrentie voor te blijven.

De term cloud is vanwege zijn jonge en onbekende karakter vanuit marketingperspectief een zeer vruchtbare term om op de nieuwsgierigheid van afnemers in te spelen. De grote lijst met voordelen van cloud gerelateerde aanbiedingen gecombineerd met geprojecteerde kostendalingen brengen het tekenen van een overeenkomst al snel dichtbij. Ook negatieve ervaringen met huidige aanbieders, vaak gecombineerd met hoge kosten, kunnen een belangrijke rol spelen voor een verhoogd interesse in een andere aanbieder en/of dienstenpakket.

Cloud hosting is echter niet alleen een marketingterm. Het beschrijft een reƫle technische verschuiving in de hostingmarkt. Bovendied is de term 'cloud' ook buiten de context van hosting een belangrijke ontwikkeling. Het mag niet zo zijn dat cloud hosting vanwege zijn complexiteit en het ontbreken van een vaste definitie slechts als lege huls gebruikt wordt. Het is belangrijk om te weten wat cloud hosting is en wat het voor uw organisatie kan betekenen.

Cloud hosting nader uitgelegd

Ondanks het ontbreken van een definitie is cloud hosting wel iets dat in grote lijnen uitgelegd kan worden. Om een goed beeld te krijgen wat cloud hosting is en wat het voor u kan betekenen is het van belang om eerst de term cloud te behandelen. Vervolgens kijken we naar de wijze waarop 'cloud' gebruikt wordt en hoe dit in relatie staat tot hosting.

Waar komt de cloud oorspronkelijk vandaan? >>

Wat is cloud hosting?